Livion Connect

En kommunikationsplattform för sakernas internet och industriellt internet

Livion Connect

Livion Connect är en datasäker programvaruplattform, som kan sammankopplar gateway apparater, användargränssnitt och back end tjänster i realtid. Plattformens SDK möjliggör en snabb utveckling av olika lösningar.

Styrkor

Pålitlig

Plattformen är alltid online. Datasäkra anslutningar i realtid via SSL till enheter på fältet.

Skalbar

Backend-tjänster kan köras på din laptop eller i datacentraler och skalas för flera miljoner enheter och användare.

Flexibel

Det är lätt att tillsätta nya tjänster och användargränssnitt tack vare vår flexibla och modulära SDK och väloptimerade arbetsflöde.

Uppdateringar på distans

Enheters programvaror på fältet kan uppdateras på distans.

Kostnadseffektivt

Vår programvara kan köras på nästan vilken hårdvara som helst, vilket möjliggör användning av sådana kostnadseffektiva gateway-enheter, som passar dig bäst.

Byggklossar

Gateway

Gateways sammankopplar dina enheter (ventilationsenheter, värmepumpar eller andra apparater som du använder) till internet. Gateway kan fungera genom brandväggen.

Gatewayn sköter om anslutningen via ethernet, WLAN eller 3G. Den identifierar även enheten och förser den med automatiska uppdateringar. Vid behov har den stöd för lokal datalagring och anslutningar i det lokala nätverket.

Hårdvara

Gateway-programvaran är plattformsoberoende. Vi rekommenderar att använda Livion Connect Box -enheten, som plattformen är bäst optimerad för.

Lokala anslutningar

Gatewayns enhetsprogram har inbyggt stöd för anslutningar via HTTP, web socket, ModBus TCP/IP och ModBus RTU. Stöd för Zigbee, BT4.0 och OPC UA bearbetas.

Backend-tjänster

Till backend-tjänsterna hör stödet för administration av enheter, användare och accessrättigheter samt stödet för förmedling av meddelanden mellan enheter och fjärråtkomst till terminaler.

Till backend-tjänsterna hör dessutom enheters programuppdateringar, massdatalagring, händelseloggning och sändning av SMS, email eller push meddelanden på basen av enhets- eller användarhändelser.

Livion har ansvar för körandet av backend-tjänster och för det ändamålet använder vi plattformen Google Compute Engine. Vid behov kan man även skapa en fristående backend-tjänst åt kunden.

Användargränssnittmallar

Vår SDK omfattar användargränssnittmallar för mobiloptimerade och snabba HTML5-applikationer, som kan utgöra basen för utvecklingen av högklassiga och moderna användargränssnitt för slutanvändaren.

Enheter och användare kan styras via Livion Connect styrapplikationen. Vill du övervaka enheters anslutningsstatus, uppdatera enheter, skapa fjärråtkomst via terminaler, öppna fönster för live-trender eller överföra filer till/från enheten? Allt detta kan göras med hjälp av en HTML5-webläsare.

Livion Connect Box

En kostnadseffektiv, säker och på fältet testad IoT-helhetslösning

Sammankopplare av IoT-dataflöde

Enkel att installera

Huvudegenskaper

Övervakning i realtid och styrning via internet och mobilapparater

Sänder automatiserade alarm och rapporter om producerad sensordata

Kommunicerar med olika andra system

Supports many types of connections

Ethernet, Wifi, 3G, USB, Modbus, I2C, SPI, 1-Wire, serial port...

Övriga protokoll stöds med hjälp av USB-adapters

Livion kan vid behov erbjuda installerings- och integreringsarbete

Ta kontakt så diskuterar vi anpassning och prissättningen enligt era behov!

Kontaktuppgifter

Huvudkontoret

Livion Ab
Strandgatan 7
67100 Karleby
Finland

Postadress

Livion Ab
PB 10
67101 Karleby

E-post

fornamn.efternamn@livion.fiTimo Huttunen

Produktutvecklingschef, Uleåborg

  +358 40 544 3458

Pasi Harju

Teknologichef, Uleåborg

  +358 40 543 1905